FATO fraseologi samt Non-discrete codes

Faglig Utvalg har i lengre tid hatt fokus på standardisering på tvers av enheter og har den siste tiden hatt spesielt fokus på FATO-operasjoner og bruk av non-discrete koder på NLA-flygninger. Vi sendte i den forbindelse ut en spørreundersøkelse til de tillitsvalgte som mange svarte på, det setter vi veldig […]

2021-01-20T10:26:36+01:00januar 20th, 2021|

Fatigue rapportering i IFS

Flygelederforeningen har mottatt informasjon fra Avinor Flysikring knyttet til rapportering av Fatigue. Vi håper alle kan ta tiden og lese gjennom denne informasjonen.

Rapportering av fatigue i IFS

HVA ER FATIGUE

Policy for stress og fatigue risk management

‘Fatigue’ means a physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting from sleep loss […]

2020-12-17T12:58:02+01:00desember 17th, 2020|

IFATCA og IFALPA Joint Statement på TCAS

Ifatca og Ifalpa kommer med påminnelse om hva som gjelder når uhellet er ute, og TCAS må tre til.

En undersøkelse fra Eurocontrol viser at TCAS i alt for liten grad blir fulgt korrekt når den utløses. Derfor kommer en vennlig påminnelse på hvordan dette skal gjøres.

IFATCA_IFALPA Joint Statement_TCAS_011220

2020-12-02T10:10:16+01:00desember 2nd, 2020|

Du har gyldig autorisasjon – men er du faktisk current?

En ting er å være current på papiret, kan du med hånden på hjertet si at du er trygg når du jobber?
Som veldig mange flygeledere nå har opplevd, så har mange forhold knyttet til Covid 19 påvirket hvor flinke vi er i jobben vår over tid. Mange enheter i lufttrafikktjenesten […]
2020-11-26T13:10:47+01:00november 26th, 2020|

Ny luftromsforskrift – endringer i droneinstruksen til Avinor Flysikring.

Norsk Flygelederforening har mottatt informasjon om at en endring av Luftromsforskriften som har vært på høring hos aktørene innen luftfarten vil bli publisert tidlig i 2021. Ett av momentene som ligger i denne endringen er at krav til klarering for flyging med droner i kontrollert luftrom blir absolutt, og at […]

2020-11-19T11:51:09+01:00november 19th, 2020|

Arbeidsmøte i Faglig Utvalg, og møte med Norsk Flygerforbund

Faglig Utvalg har i lengre tid hatt et ønske om å møte Norsk Flygerforbund sin Flysikkerhetskomite (FSIK) og den 17.november ble det avholdt digitalt møte med hele FU, samt fire deltagere fra FSIK. Det manglet ikke på ting å diskutere og tema vi var innom var blant annet;

Koronasituasjonen med kostnadskutt, […]

2020-11-18T09:05:22+01:00november 18th, 2020|

Årlig møte i Faglig Utvalg gjennomført

Faglig Utvalg avholdt sitt årlige møte i Oslo 27-28.nov. Alle FUs fem medlemmer samt leder og nestleder deltok og sakslisten var som vanlig lang. Over de to dagen ble det diskusjoner rundt prosjekter i Avinor Flysikring som FAS og RT og hvordan fremgangen (eller mangel på fremgang) vil […]

2019-12-19T09:35:05+01:00desember 19th, 2019|
Gå til toppen