Faglig Utvalg avholdt sitt årlige møte i Oslo 27-28.nov. Alle FUs fem medlemmer samt leder og nestleder deltok og sakslisten var som vanlig lang. Over de to dagen ble det diskusjoner rundt prosjekter i Avinor Flysikring som FAS og RT og hvordan fremgangen (eller mangel på fremgang) vil påvirke flygeledere i Norge.

Størst fokus fikk likevel de mer «nære sakene» som omhandler medlemmenes hverdag. Forutsigbar pause på nattevakt ble behørig diskutert og et utkast til brev til Luftfartstilsynet ble gjennomgått og kvalitetssjekket. Dette som et ledd i vedtak fra årsmøtet om å sende en henvendelse til LT på denne problemstillingen. 

Videre ble det diskusjon rundt de fortsatte utfordringer for tårnflygeledere rundt droneoperasjoner i og rundt lufthavner og det vi mener er mangelfulle instrukser fra Flysikring på dette området. Det vil bli sendt en purring på fremgang i det videre arbeidet i etterkant av vårt møte med FS i juni i år.

Ellers har FU en lengre liste med oppfølgingssaker opp mot relevante myndigheter og FS som f.eks.:

-Etablering og bruk av FATO for helikoptertrafikk, samt fraseologi.

-Bruk av Visual Climb.

-Low level IFR operasjoner.

-Telefoner til operativ posisjon.

På møtet ble det også bestemt deltagelse på konferanser og messer i 2020 for FUs medlemmer. FU skal delta på Luftfartskonferansen, Flyoperative Forum, World ATM Congress, Flight Safety Symposium og UNC Norwway. 

Faglig Utvalg er alltid interessert i tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene og disse kan sendes til leder anders@natca og nestleder thomas@natca.no.

Oppsummert ble dette et meget vellykket arbeidsmøte som gir ny energi og pågangsmot for Faglig Utvalg.