Norsk Flygelederforening har mottatt informasjon om at en endring av Luftromsforskriften som har vært på høring hos aktørene innen luftfarten vil bli publisert tidlig i 2021. Ett av momentene som ligger i denne endringen er at krav til klarering for flyging med droner i kontrollert luftrom blir absolutt, og at 5km sonen rundt flyplassen som vi kjenner i dag, forsvinner.

Dette vil selvsagt ha påvirkning på hvordan man skal forholde seg til droner, så vel som Avinor sin utrulling av UTM systemet sitt.

Flygelederforeningen har blitt lovet involvering når droneinstruksen til Avinor Flysikring skal endres.

Om det er noe man brenner for å få endret i denne instruksen, ikke nøl med å ta kontakt med leder FU på anders @ natca.no