Du har gyldig autorisasjon – men er du faktisk current?

En ting er å være current på papiret, kan du med hånden på hjertet si at du er trygg når du jobber?
Som veldig mange flygeledere nå har opplevd, så har mange forhold knyttet til Covid 19 påvirket hvor flinke vi er i jobben vår over tid. Mange enheter i lufttrafikktjenesten […]
2020-11-26T13:10:47+01:00november 26th, 2020|

Ledige flygelederstillinger i Avinor Flysikring AS

Det er ledige stillinger som flygeleder med fast tjenestested ved Ørland TWR/APP.


Ansettelse i stilling som flygeleder med fast tjenestested skjer etter innbyrdes rangering, jf. særavtale om regler, rutiner m.m. vedrørende ansettelse, overføring m. v. av flygeledere i og etter plikttjenesten.

Flygeledere uten […]

2020-11-27T15:35:55+01:00november 24th, 2020|

Ny luftromsforskrift – endringer i droneinstruksen til Avinor Flysikring.

Norsk Flygelederforening har mottatt informasjon om at en endring av Luftromsforskriften som har vært på høring hos aktørene innen luftfarten vil bli publisert tidlig i 2021. Ett av momentene som ligger i denne endringen er at krav til klarering for flyging med droner i kontrollert luftrom blir absolutt, og at […]

2020-11-19T11:51:09+01:00november 19th, 2020|

Arbeidsmøte i Faglig Utvalg, og møte med Norsk Flygerforbund

Faglig Utvalg har i lengre tid hatt et ønske om å møte Norsk Flygerforbund sin Flysikkerhetskomite (FSIK) og den 17.november ble det avholdt digitalt møte med hele FU, samt fire deltagere fra FSIK. Det manglet ikke på ting å diskutere og tema vi var innom var blant annet;

Koronasituasjonen med kostnadskutt, […]

2020-11-18T09:05:22+01:00november 18th, 2020|

Informasjon om Remote Towers (RT) og Fremtidig ATM System (FAS)

De to store faglige prosjektene Avinor Flysikring arbeider med om dagen har også relativt stor interesse hos norske flygeledere. Kort status, og Flygelederforeningens holdninger til de ulike prosjektene, følger under:

RT
Flygelederforeningen har som en del av Lønnsomt Flysikring blitt gjort kjent med at Avinor AS har tatt initiativ til å løse […]

2020-10-13T14:58:07+02:00oktober 13th, 2020|