Comprehensive overview made by EUROCONTROL on the current situation States and Airlines

COVID-19-krisen påvirker hele verden. Se vedlagte oppsummering fra Eurocontrol vedrørende info fra alle flyselskaper og de respektive landene i Europa. Den gir et innblikk i den alvorlige situasjonen vi alle stå midt oppe i.

[…]

2020-05-20T10:53:06+02:00mai 20th, 2020|

Økt medlemskontingent fra mai måned

Som de mest årvåkne av medlemmene våre har oppdaget har inntrekket for medlemskontingenten i Flygelederforeningen blitt økt på lønnsslippen for mai måned. Dette er ikke en feil. Styret har besluttet å øke medlemskontingenten til 1,0% fra mai, for å legge til rette for en «kontantstøtteordning» for permitterte medlemmer av foreningen. 

[…]

2020-05-19T20:15:53+02:00mai 19th, 2020|

Oppsigelse av midlertidig særavtale om unntak fra lov- og avtaleverket vedrørende arbeidstid

Norsk Flygelederforening sa i dag opp midlertidig særavtale om unntak fra lov- og avtaleverk vedrørende arbeidstid. Virkningen for oppsigelsen er fra og med 12.5.2020.

[…]

2020-04-28T15:44:43+02:00april 28th, 2020|

Vedtak Luftfartstilsynet – midlertidig dispensasjon og retningslinjer for ATCO som følge av Koronavirus

Oppdatert 20. mars 2020.

Norge har gjennom EØS-avtalen gjennomført felleseuropeisk regulering for luftfarten. Dette regelverket inneholder bestemmelser som sikrer at det i spesielle situasjoner kan vedtas unntak fra det gjeldende regelverket. Gjennom å vedta visse unntak, blir det mulig for norske luftfartsaktører å gjøre nødvendige tilpasninger slik at virksomheten kan opprettholdes også i […]

2020-03-20T17:50:47+01:00mars 17th, 2020|

Avdragsfrihet Danske Bank

Korona-viruset har på kort tid ført til radikale endringer i manges liv, også når det gjelder deres privatøkonomi.

 

Danske Bank får mange henvendelser som omhandler forsikring og avdragsfrihet, og forstår at situasjonen vi er inne i kan påvirke bl.a evnen til å betale på boliglånet.

Danske Bank har flere muligheter til å […]

2020-03-16T09:12:35+01:00mars 16th, 2020|