Mellomoppgjøret 2021 – hva kan vi vente oss?

Mellomoppgjøret 2021 i Avinor Flysikring starter, for Flygelederforeningens del, opp i morgen tirsdag 20. april. Vi skal forhandle lønnsregulering for 2. avtaleår jamfør overenskomstens del B, og forventningen er at vi skal snakke penger og ikke tekst. Men bør vi egentlig diskutere penger denne gangen…?

[…]

2021-04-19T15:43:45+02:00april 19th, 2021|

Din pensjon-dine valg

Egen pensjonskonto (EPK) ble lansert 1.januar. Formålet er at pensjonskapitalen (innskuddspensjonen) til ansatte i privat sektor, herunder Avinor AS/FS, skal samles hos én leverandør for å få ned kostnader og gi den enkelte bedre oversikt over sin pensjon.

 

Fra 1.februar ble det åpnet for å etablere EPK, enten hos arbeidsgivers nåværende […]

2021-04-11T12:30:22+02:00april 11th, 2021|

Norsk Flygelederforening feirer Kvinnedagen 2021

Norsk Flygelederforening tok i år initiativ  til en verdensomspennende markering av Den Internasjonale Kvinnedagen på sosiale medier – støttet av både den internasjonale flygelederforeningen IFATCA og den internasjonale flygerforeningen IFALPA.

I tillegg  fikk bred støtte nasjonalt fra både Samferdselsministert Knut Arild Hareide og Kultur- og likestillingsminister Abid Raja – i […]

2021-03-08T12:06:42+01:00mars 8th, 2021|
Go to Top