Faglig Utvalg har i lengre tid hatt et ønske om å møte Norsk Flygerforbund sin Flysikkerhetskomite (FSIK) og den 17.november ble det avholdt digitalt møte med hele FU, samt fire deltagere fra FSIK. Det manglet ikke på ting å diskutere og tema vi var innom var blant annet;

Koronasituasjonen med kostnadskutt, droneoperasjoner, RT, bruk av visual climbout, telefoner til operativ posisjon, jamming og andre operative spørsmål. Både FU og FSIK er enige om at slike møter er veldig matnyttige for begge sider av mikrofonen og at kontakten skal pleies tett i fremtiden samt at man skal samarbeide der man har felles interesser.

Grunnet Covid ble det ikke mulig med noe fysisk møte i år, så møtet ble avholdt på TEAMS.

Den 18 november fortsetter Faglig Utvalg med ett eget arbeidsmøte for å diskutere saker under behandling.