En ting er å være current på papiret, kan du med hånden på hjertet si at du er trygg når du jobber?
Som veldig mange flygeledere nå har opplevd, så har mange forhold knyttet til Covid 19 påvirket hvor flinke vi er i jobben vår over tid. Mange enheter i lufttrafikktjenesten opplever mye den samme trafikken som pre-Covid, mens andre opplever at man jobber med små fraksjoner av den trafikken man tidligere jobbet med. I tillegg har den reduserte trafikken ført til at man i mindre grad bruker etablerte ruteføringer, og i større grad benytter direkte ruteføringer,  samt sitter på større luftromsblokker og range i forhold til pre-Covid. Mange kolleger opplever også at de jobber i grenselkillet mellom å være i 100% jobb og å være permittert, og jobber kun ett minimum av vakter, knapt nok til å opprettholde autorisasjonen sin på papiret.
Flygelederforeningen har informert om dette sakskomplekset tidligere, men vi ønsker å forsterke vår påminnelse om at det er ett personlig ansvar for å si fra når man opplever seg ukomfortabel med å jobbe operativt i posisjonen.
Dette ansvaret kan oppleves spesielt vanskelig for de som er permittert, og som opplever at man er avhengig av innkallingsvakter for å supplere det relativt beskjedne beløpet man mottar fra NAV hver måned.
Kan du si at du trenger treningsvakter før du kan jobbe? Er det greit? Selv om det ikke er beskrevet i EKP? Dette er selvsagt greit, og vi oppfordrer alle til å si fra til sin nærmeste leder om man har behov for treningsvakt, SIM eller andre virkemidler.
Oppsummering:
  • Det er ditt ansvar å være current, be om treningsvakt(er) eller andre virkemidler når du mener det trengs
  • Opplever man at ønske om treningsvakt(er) fører til at ansiennitetsprinsippet blir omgått, ta umiddelbart kontakt med Flygelederforeningen sentralt.
  • Hvis forhold knyttet til currency fører til at man blir kalt inn til samtale hos nærmeste leder, anbefaler vi at man ber om agenda for møtet skriftlig, og du bør vurdere hvorvidt du bør ha med lokal tillitsvalgt. Flygelederforeningen erfarer at det kan være nyttig med noen for å dokumentere det som blir fremlagt av leder, slik at det er sporbart i etterkant.
Flygelederforeningen har bedt Avinor Flysikring om en redegjørelse om hvordan de skal sørge for å ha personell med korrekt kompetanse nå og i tiden fremover. Når den informasjonen foreligger skal vi informere så godt vi kan om det.