Faglig Utvalg har i lengre tid hatt fokus på standardisering på tvers av enheter og har den siste tiden hatt spesielt fokus på FATO-operasjoner og bruk av non-discrete koder på NLA-flygninger. Vi sendte i den forbindelse ut en spørreundersøkelse til de tillitsvalgte som mange svarte på, det setter vi veldig stor pris på.

 

I etterkant av det sendte vi en henvendelse til Fagstøtte, kvalitet og miljø (tidligere ATM-fagstab) der vi presenterte resultatene. Vi oppfordret avdelingen til å søke ytterligere standardisering av arbeidsmetodene på tvers av tårnenhetene i Norge, herunder når man skal/bør bruke discrete koder til NLA, eks. når man skal separere trafikk, samt at etablering av FATO følges opp og at fraseologien som brukes standardiseres.

 

Faglig Utvalg vil fortsette å følge opp tematikken i 2021.