Tilsettingsrunden 2020 avsluttet

Denne uken ble den usedvanlig lite omfattende tilsettingsrunden for 2020 formelt avsluttet. I og med at det bare var to stillinger det skulle tilsettes i var det ikke en gang behov for noe møte i arbeidsgruppen i Ressursstyring og HR…

[…]