IFATCA Annual Conference ble arrangert 14. til 19. april i Singapore. Robert, Thomas og Simen representerte Norsk Flygelederforening, og Sverre deltok også som leder av Equity, Diveristy and Inclusion Task Force (EDITF). Vi landet i Singapore søndags morgen, og søndags kveld ble brukt til et møte med de andre nordiske landene. I tillegg til de 4 norske delegatene var Sverige, Danmark, Finnland og Island representert. Her fikk vi en gjennomgang av tingenes tilstand i de andre landene, og fikk diskutert noen av papirene som skulle jobbes med på hovedkonferansen.

Mandag formiddag starter med regionale møter, og vi var selvsagt tilstedet på den europeiske møtet. Her gikk vi kjapt gjennom noen spesielle hendelser som har skjedd i noen av medlemslandene:

  • Sveits fortalte litt om dommen mot en flygeleder i domstolen.
  • Israel fortalte litt om situasjonen der. Israelske flygeledere arbeider både sivilit og militært, og det er selvsagt mange utfordringer knyttet til dette, og den generelle uroen som herjer.
  • De svenske representantene fortalte om en situasjon der 8-10 mindre enheter nå har mistet tilgang på radardata, og måtte gå over til å jobbe prosedyrekontroll. Dataen og utstyret er der, men de får ikke bruke det på grunn av manglende sertifisering og godkjenning fra myndighetene
  • Nord-Makedonia (som skal arrangere European Regional Meeting høsten 2024) fortalte om en generell uro i selskapet. De sliter med uenigheter generelt, og kanskje spesielt på grunn av de forskjellige etniske bakgrunnene til Nord-makedonere. Noen er av albansk opprinnelse, og andre er makedonske. Det hele endte opp med at noen fra ledelsen i selskapet kom inn i et opsrom og angrep en flygeleder og banket han opp.

Som dere ser er det ganske store utfordringer for mange av våre kolleger i andre land, og det er en stor fordel for oss å holde oss oppdatert på hva som skjer, spesielt i sammenlignbare land.

Det europeiske møtet fortsatte med informasjon og diskusjoner om blant annet:

  • Information overload i posisjon. Hvordan tilpasse oss nytt utstyr med mye mer informasjon? Vi ønsker å ha utstyr som hjelper oss, i stedet for at det er vi som må gjøre systemet fornøyd. Oppsumert: «We need systems that makes us smarter – not smarter systems.»
  • ACACNA (Italia) hadde litt utfordringer knyttet til å jobbe sammenslåtte sektorer og spesielt det å måtte jobbe acc og approach sammenslått, eller tårn og approach sammenslått. Det handlet om at flygeledere med flere rettigheter er svært utfordrende – spesielt om de må bytte på å jobbe forskjellige sektorer/rettigheter i løpet av en dag.
  • Spoofing/jamming er en stor utfordring i store deler av europa. Estland og Kypros (som har veldig mye av dette) snakket litt om problematikken, og hvordan vi kan finne en løsning. Her samarbeider IFATCA med IFALPA (pilotenes forening) for å finne mulige løsninger.

Hovedkonferansen startet mandag etter lunsj med blant annet et foredrag fra Duncan Auld (President i IFATCA), og en paneldebatt om fremtidens ATM.

Dagens siste agendapunkt var en paneldebatt om mental wellbeing. Her var det et panel bestående blant annet av en flylege og en pilot, i tillegg til flygeledere. Det var veldig interessant å se og høre hvordan kollegastøtteordningene og mental helse håndteres rundt omkring i verden. Dette er et veldig viktig punkt, og vi håper at våre arbeidsgivere og regulatør også ser verdien av dette fremover. Vi merker oss også at det er store forskjeller i hvordan de medisinske sertifikatene håndteres hjemme i Norge kontra ute i verden med internasjonale standarder.

Fra i morgen begynner arbeidet i workshops med hvordan IFATCA skal se ut i fremtiden – og det kommer flere oppdateringer fra Singapore utover uka. Hele programmet for konferansen finner dere her.