Ledige flygelederstillinger i Avinor Flysikring AS

Det er ledige stillinger som flygeleder med fast tjenestested ved Ørland TWR/APP.


Ansettelse i stilling som flygeleder med fast tjenestested skjer etter innbyrdes rangering, jf. særavtale om regler, rutiner m.m. vedrørende ansettelse, overføring m. v. av flygeledere i og etter plikttjenesten.

Flygeledere uten […]

2020-11-27T15:35:55+01:00november 24th, 2020|

Ny luftromsforskrift – endringer i droneinstruksen til Avinor Flysikring.

Norsk Flygelederforening har mottatt informasjon om at en endring av Luftromsforskriften som har vært på høring hos aktørene innen luftfarten vil bli publisert tidlig i 2021. Ett av momentene som ligger i denne endringen er at krav til klarering for flyging med droner i kontrollert luftrom blir absolutt, og at […]

2020-11-19T11:51:09+01:00november 19th, 2020|

Arbeidsmøte i Faglig Utvalg, og møte med Norsk Flygerforbund

Faglig Utvalg har i lengre tid hatt et ønske om å møte Norsk Flygerforbund sin Flysikkerhetskomite (FSIK) og den 17.november ble det avholdt digitalt møte med hele FU, samt fire deltagere fra FSIK. Det manglet ikke på ting å diskutere og tema vi var innom var blant annet;

Koronasituasjonen med kostnadskutt, […]

2020-11-18T09:05:22+01:00november 18th, 2020|

Informasjon om Remote Towers (RT) og Fremtidig ATM System (FAS)

De to store faglige prosjektene Avinor Flysikring arbeider med om dagen har også relativt stor interesse hos norske flygeledere. Kort status, og Flygelederforeningens holdninger til de ulike prosjektene, følger under:

RT
Flygelederforeningen har som en del av Lønnsomt Flysikring blitt gjort kjent med at Avinor AS har tatt initiativ til å løse […]

2020-10-13T14:58:07+02:00oktober 13th, 2020|

Den Internasjonale Flygelederdagen 20 oktober

Tradisjon tro markeres den Internasjonale Flygelederdagen den 20 oktober. Datoen sammenfaller med møtet som grunnla IFATCA i Amsterdam i 1961.

2020 har blitt ett spesielt år for luftfarten, og flygeledere over hele verden står over for store utfordringer knyttet til press mot lønn, avtaler, arbeidsforhold og krav til å gjøre mer […]

2020-10-20T07:39:06+02:00oktober 8th, 2020|

Enda en gang må flygeledere i fengsel – Heksejakt i tradisjonell stil i Russland

Den 20 oktober 2014 kolliderte en Falcon 50 businessjet med en snøfres under avgang på Moskvas Vnukovo flyplass. Alle fire om bord omkom i ulykken.

I etterkant av ulykken har dessverre Russiske myndigheter hatt stort fokus på å straffeforfølge flygelederne i tårnet på flyplassen, til tross for at det på ingen […]

2020-10-06T10:28:44+02:00oktober 6th, 2020|

Hovedoppgjøret 2020 i mål!

Det utsatte hovedoppgjøret 2020 er nå formelt i havn. Relativt langt på overtid, men likevel etter et nesten oppsiktsvekkende greit forhandlingsløp. Flygelederforeningen vil benytte anledningen til å takke arbeidsgiver for åpne og ryddige forhandlinger, vilje til konstruktive løsninger og god stemning i forhandlingsrommet.

Oppkjøringen til årets hovedoppgjør var åpenbart sterkt korona-preget, […]

2020-09-18T12:17:26+02:00september 18th, 2020|
Go to Top