Sak i Arbeidsretten gjennomført – dom forventes 3. juni 2021

Mandag 10. mai og tirsdag 11. mai 2021 ble saken knyttet til tvisten om tolkningen av hovedavtalens § 18 vedrørende beregning av ansiennitet for flygeledere som har hatt avbrudd i sin tjenestetid i forbindelse med arbeid i utlandet behandlet.

[…]

2021-05-12T10:24:23+02:00mai 12th, 2021|

Ja takk, begge deler…? – Lønnsoppgjøret 2021 i mål!

I kveld, mandag 3. mai, har partene kommet til enighet i årets mellomoppgjør. Oppgjøret, der Flygelederforeningen helt fra begynnelsen av varslet sin nulloppgjørsvisjon, ble likevel ikke et reelt nulloppgjør. Det ble da vitterlig så mye mer enn det.

[…]

2021-05-03T22:31:55+02:00mai 3rd, 2021|

Stortinget: Avinor og regjeringen får instruks om å berge flygeledere på Sola

Transportkomiteen på Stortinget har enstemmig kommet til at en flytting av Stavanger kontrollsentral skal stanses. Regjeringspartiene går altså inn for å stanse flyttingen, sammen med opposisjonen. 

[…]

2021-04-27T23:39:33+02:00april 27th, 2021|

Mellomoppgjøret 2021 – hva kan vi vente oss?

Mellomoppgjøret 2021 i Avinor Flysikring starter, for Flygelederforeningens del, opp i morgen tirsdag 20. april. Vi skal forhandle lønnsregulering for 2. avtaleår jamfør overenskomstens del B, og forventningen er at vi skal snakke penger og ikke tekst. Men bør vi egentlig diskutere penger denne gangen…?

[…]

2021-04-19T15:43:45+02:00april 19th, 2021|

Din pensjon-dine valg

Egen pensjonskonto (EPK) ble lansert 1.januar. Formålet er at pensjonskapitalen (innskuddspensjonen) til ansatte i privat sektor, herunder Avinor AS/FS, skal samles hos én leverandør for å få ned kostnader og gi den enkelte bedre oversikt over sin pensjon.

 

Fra 1.februar ble det åpnet for å etablere EPK, enten hos arbeidsgivers nåværende […]

2021-04-11T12:30:22+02:00april 11th, 2021|
Go to Top