Tilsettingsrunden anno 2019 avsluttet

Fredag 7. februar takket siste søker i tilsettingsrunden anno 2019 ja til fast stilling, og man kunne formelt sett avslutte jobben. Ledige faste flygeleder stillinger ble kunngjort 4. september i fjor, så litt over fem måneder senere kunne Tom-Snorre Skaret fra Flygelederforeningen og Tone Brandvik Simonsen fra Ressursstyring og HR […]

2020-02-12T13:23:01+01:00februar 12th, 2020|

373-forordningen og pauser for flygeledere – hva gjelder egentlig?

Som mange er kjent med, så har EU-forordning 373/2017 blitt implementert som en forskrift i norsk lov per 2.1.2020, en forskrift som blant mye annet stiller krav til en tjenesteyter om et helhetlig system for å ivareta arbeidstid og hviletid, innbefattet pauser fra operativt flygekontrollarbeid i løpet av vakter.

2020-01-29T19:39:21+01:00januar 29th, 2020|

Årlig møte i Faglig Utvalg gjennomført

Faglig Utvalg avholdt sitt årlige møte i Oslo 27-28.nov. Alle FUs fem medlemmer samt leder og nestleder deltok og sakslisten var som vanlig lang. Over de to dagen ble det diskusjoner rundt prosjekter i Avinor Flysikring som FAS og RT og hvordan fremgangen (eller mangel på fremgang) vil […]

2019-12-19T09:35:05+01:00desember 19th, 2019|

Flygeledersertifikatet er personlig – også ansvaret for at det er gyldig

Den siste tiden har Avinor Flysikring, som sikkert mange har registrert, gjort en jobb for å verifisere at alle operative flygeledere har gyldige sertifikater. Det er veldig bra at selskapet er sitt ansvar som tjenestetilbyder bevisst, og det er minst like bra at de […]
2019-11-13T10:20:44+01:00november 13th, 2019|