Arbeidsrettens dom i ansiennitetstvisten med Spekter/Avinor Flysikring AS

Vi har i dag mottatt Arbeidsrettens dom i ansiennitetstvisten med Spekter/Avinor Flysikring AS. 
Kjernen i tvisten gjaldt tolkningen av «ansiennitet» i § 18 om permittering i vår Hovedavtale, og om dette skal forstås som «sammenlagt» eller «sammenhengende» tjenestetid.

[…]

2021-06-03T15:28:28+02:00juni 3rd, 2021|
Go to Top