NFF støtter medlemmene som blir berørt av permitteringer med skattefri pengegave

Styret i Flygelederforeningen har over flere måneder jobbet med å rigge en ordning for økonomisk støtte til medlemmene som blir berørt av permitteringer som følge av COVID-19-krisen. Vi har vært i kontakt med skatteetaten og nå fått alt det formelle på på plass via en forhåndsuttalelse knyttet til at vi […]
2020-06-29T15:15:36+02:00juni 29th, 2020|

Underskriftskampanje – Save your sky! – For a safe and resilient air traffic control system

ATCEUC, ETF, IFAIMA, IFATSEA og IFATCA har i dag laget en underskriftkampanje som vi oppfordrer alle våre medlemmer til å slutte seg til med sin underskrift.

[…]

2020-06-23T09:52:32+02:00juni 23rd, 2020|

Styret følger opp ansiennitetsbegrepet juridisk

Styret i Norsk Flygelederforening har i dag bestemt seg for å gjennomføre en juridisk oppfølging av de utfordringer vi den senere tiden har erfart knyttet til beregning av ansiennitet. I første omgang vil det gå en formell henvendelse mot Spekter for å få avklart hvilke spilleregler som skal være styrende […]

2020-06-10T00:37:26+02:00juni 10th, 2020|

Comprehensive overview made by EUROCONTROL on the current situation States and Airlines

COVID-19-krisen påvirker hele verden. Se vedlagte oppsummering fra Eurocontrol vedrørende info fra alle flyselskaper og de respektive landene i Europa. Den gir et innblikk i den alvorlige situasjonen vi alle stå midt oppe i.

[…]

2020-05-20T10:53:06+02:00mai 20th, 2020|

Økt medlemskontingent fra mai måned

Som de mest årvåkne av medlemmene våre har oppdaget har inntrekket for medlemskontingenten i Flygelederforeningen blitt økt på lønnsslippen for mai måned. Dette er ikke en feil. Styret har besluttet å øke medlemskontingenten til 1,0% fra mai, for å legge til rette for en «kontantstøtteordning» for permitterte medlemmer av foreningen. 

[…]

2020-05-19T20:15:53+02:00mai 19th, 2020|