Danske Bank har i dag sendt oss oppsigelse på vår samarbeidsavtale. Den vil med effekt opphøre 1.august 2024.
Medlemmer som er kunder hos dem er flyttet over på bankens beste rente og på litt lengre sikt vil disse kundene bli migrert til Nordea på lik linje som øvrige kunder i Danske Banks personmarked.
Foreningsavtalen for Norsk Flygelederforenings medlemmer blir ikke videreført hos Nordea. Fram til transaksjonen til Nordea finner sted, vil de ikke endre vilkår og betingelser som følge av at avtalen avsluttes, men det vil fra 1. august ikke være mulig å inngå nye kundeforhold via medlemstilbudet.
Alle medlemmer som er kunde i Danske Bank, vil få informasjon rundt migrering til Nordea i god tid før migrasjonen. Les mer om denne prosessen her: www.danskebank.no/informasjon.