Siden 2019 har IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations) målrettet og engasjert arbeidet med å fremme mangfold, inkludering og likestilling. Dette viktige arbeidet har blitt ledet av vår egen Sverre Elsbak, som er leder for IFATCA sin Equity, Diversity and Inclusion Task Force.

 

Resultatene av Sverre og teamets innsats har ikke gått ubemerket hen.

 

Dr. Amy Khor, Samferdselsministeren i Singapore, åpnet nylig IFATCA sitt årlige møte. I sin åpningstale uttrykte hun følgende:

«Looking around the room, I am heartened to see fair number of female ATCOs among us. It is important for the aviation profession to attract the best talents. I want to commend IFATCA for its commitment to Diversity, Equity, and Inclusion within the aviation community. I am pleased to hear that there has been an increase in female leadership within IFATCA, and I believe IFATCA’s efforts to promote inclusivity can set an example for the ATC profession globally.»

Dr. Amy Khor

 

Også ICAO (International Civil Aviation Organization), FNs internasjonale organisasjon for sivil luftfart, har lagt merke til IFATCA og Sverres innsats. I et personlig brev ble Sverre invitert til ICAOs hovedkvarter i Montreal, Canada, for å representere IFATCA i et konsultasjonsmøte om likestilling innen luftfarten.

-Dette inspirerer og motiverer oss, da det viser at vårt arbeid blir anerkjent utenfor IFATCA, sier Sverre i en kort kommentar.

 

Norsk Flygelederforening er imponert og stolt over hva IFATCA og Sverre har oppnådd på kort tid, og vi fortsetter selvsagt å støtte dette viktige arbeidet både nasjonalt og internasjonalt.

 

Sverre Elsbak, Norge, Natasha Mijat Krstevska, Nord-Makedonia, Nicola NiRiada, Irland, Asuka Nii, Japan, Lumbiwe Hara, Zambia, Greg Okeroa, New Zealand.

 

 

Sverre Ivar Elsbak