Robert Gjønnes

President/Leder

🇳🇴NO
Robert har jobbet med fagforeningsarbeid i hele sitt yrkesaktive liv. Han har sittet i redaksjonen til Flygelederforeningens tidligere magasin Flygelederen, har vært styremedlem, nestleder og leder av foreningens Faglige Utvalg. Siden mars 2011 har han vært valgt leder av Norsk Flygelederforening og arbeider full til som foreningens leder. 

Robert har arbeidet som flygeleder ved flere enheter. Så lenge han er valgt leder av foreningen, har han permisjon fra sin stilling som flygeleder og supervisor ved kontrolltårnet på Gardermoen. 

Robert har også vært aktiv i IFATCA (International Federation of Air traffic Controller Associations) gjennom to tiår. Han har arbeidet innenfor flere forskjellige områder og deltatt på flere møter i Industry Consulting Body (ICB), Provisional Council (PC) og annet på vegne av IFATCA. 

Robert er gift med Kathrine, har 3 barn og bor på Vestby sør av Oslo.


🇬🇧ENG
Robert has worked within the association his entire working career. He has been on the editorial board of former NATCA magazine Flygelederen, has been a boar member, deputy head and head of the NATCA Professional Committee. Since March 2011 he has been elected the President of NATCA and works full-time as the associations leader. 

Robert has worked as an air traffic controller at several unites. As long as he is elected leader of the association, he is on permanent leave from his possition as an air traffic controller and supervisor at Gardermoen tower. 

Robert has also been working for IFATCA (International Federation of Air Traffic Controller Associations) for two decades. He has worked in several different areas and attended several meetings in the Industry Consulting Body (ICB), Provisional Council (PC) and others on behalf of IFATCA.

Robert is married to Kathrine, has 3 children and lives in Vestby south of Oslo.