Om Jens Petter

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Jens Petter has created 50 blog entries.

Tove Høyer – Norges første kvinnelige flygeleder

(Foto: Bergens Tidene)

Sertifisert som flygeleder ved Flesland kontrolltårn 7. desember 1964.

Tove Høyer var født 3.mai 1931. Etter krigen tok hun utdannelse som telegrafist og jobbet i den norske handelsflåten frem til 3. november 1960, da hun begynte som flygelederassistent i Luftfartsverket. Hun jobbet noen år på Vestlandet, før hun flyttet […]

2019-03-07T20:59:18+01:00mars 8th, 2019|

Flygelederforeningen kritisk til Avinor AS sine vurderinger knyttet til valg av leverandør av flysikringstjenester på Vigra og Kjevik

Flygelederforeningen har sendt vedlagte notat til relevante mottakere. Notatet omhandler en rekke bekymringer, kommentarer og spørsmål vi har i anledning konkurranseutsettingen av flysikringstjenester på de respektive enhetene.

Flysikringstjeneste er en kritisk samfunnstjeneste både med tanke på samferdsel på generelt grunnlag såvel som relatert til totalforsvaret som bør håndteres deretter.

Se også […]

2019-03-07T20:16:20+01:00mars 7th, 2019|

Statusgjennomgang livsfasetiltak

I februar samlet Avinor Flysikring et utvalg representanter fra NFFs styre og ressurspersoner i egen stab til et møte for å gjøre opp status for de pågående
livsfasetiltakene.

De fleste tiltakene er ennå ikke avsluttet, og en del andre tiltak som har relevans til livsfasetiltakene har pågått over tid, så det er […]

2019-02-28T08:13:55+01:00februar 28th, 2019|

Stress, fatigue, rus og skiftplanlegging – nytt rammeverk

Den 2. januar 2020 trer EU-forordning 2017/373 i kraft. Innen denne datoen må alle leverandører av flysikringstjenester rette seg etter kravene definert i dette rammeverket.

Forordningen omhandler et rammeverk knyttet til rusmisbruk, stress, tretthet (fatigue) og skiftplanlegging. Utfordringene knyttet til denne implementeringen er betydelige for mange i Europa, men i Norge […]

2018-12-18T12:58:47+01:00desember 18th, 2018|

Ikke del informasjon på sosiale media!

Styret i Flygelederforeningen vil med dette be om at alle medlemmene er beviste på hva man publiserer på sosiale media og på «nettet». Både selskapet vi arbeider i og enkeltmedlemmer opplever stadig forsøk på kontakt fra «fremmede makter» og fremmede personer samt misbruk av bilder lagt ut på private profiler […]

2018-12-12T12:42:00+01:00desember 12th, 2018|

Uautorisert Droneaktivitet

Avinor FS har nå utarbeidet en veiledning for hvordan norske flygeledere skal forholde seg dersom man opplever uautorisert droneaktivitet i sitt ansvarsområde. Veiledningen gjelder både dersom flygeleder selv observerer slik uautorisert aktivitet og dersom aktiviteten blir rapportert av andre. Ikrafttredelsesdato er 6.12.2018. NFF har i lang tid vært pådriver for […]

2018-12-12T12:37:05+01:00desember 12th, 2018|

Flygelederforeningen tapte saken i arbeidsretten

Som tidligere informert om stevnet Flygelederforeningen arbeidsgiver og Spekter for arbeidsretten med bakgrunn i en tvist knyttet til forvaltningen av en særavtale i tariffavtaleverket. I dag, den 10. desember 2018, kom dommen i arbeidsretten. NFF fikk ikke medhold i sin sak.

[…]

2018-12-10T14:20:34+01:00desember 10th, 2018|

Faglig Utvalg planlegger 2019

Den 15 og 16 november avholdt Flygelederforeningens faglige utvalg et arbeidsmøte i Oslo

Tradisjon tro ble møtet viet oppsummering av aktivitet så langt det siste året, samt planlegging av aktivitet i tiden fremover. Første dag ble i stor grad viet droner, både håndtering av uautorisert aktivitet, så vel som momenter knyttet […]

2018-11-23T11:15:43+01:00november 23rd, 2018|
Gå til toppen