About Jens Petter

This author has not yet filled in any details.
So far Jens Petter has created 45 blog entries.

Flygeleder og verneplikt

Flygeleder og verneplikt, hva gjelder her?

Avinor Flysikring er en «Samfunnskritisk Virksomhet» (SKV). Det betyr at definerte yrker i bedriften er eller kan være fritatt fra tjeneste i Forsvaret. Se Forsvarets egne sider om fritaksordninga.

KUT oppdaterer årlig Forsvaret formelt ihht at vi er en SKV bedrift. Denne oppdateringen gjør det […]

2019-03-20T10:53:10+00:00 mars 20th, 2019|

Luftfartskonferansen 2019

Den 29-30.januar avholdt Luftfartstlisynet sin årlige konferanse i Bodø. Faglig utvalg deltok i år med Anja Bergstad Engvik og Robin Aarhuus som fikk høre foredrag fra blant annet luftfartsdirektøren, SAS, Norwegian og Norsk Flygerforbund. Temaene spant fra cyber security, via klima og fremtiden til human factors og utfordringer med anbudskonkurranser.
2019-03-13T18:26:55+00:00 mars 13th, 2019|

Single European Sky Excellence Award tildeles ansattorganisasjonene

I går, under World ATM Congress i Madrid, tildelte EU-kommisjonen «Excellence Award» til de tre internasjonale ansattorganisasjonene International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations (IFATSEA), European Cockpit Association (ECA) og International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations (IFATCA). Flygelederforeningen er medlem av sistnevnte.

Som flygeledere er vi stolte av å dele […]

2019-03-13T16:58:50+00:00 mars 13th, 2019|

Hvordan fremstår vi på sosiale medier?

Styret i Flygelederforeningen minne om at alle medlemmene må være bevisste på hva man publiserer på sosiale media og på «nettet». Vi har tidligere oppfordret våre medlemmer til å ikke dele informasjon på sosiale medier, men vi vil presisere at man også burde tenke gjennom hvordan man opptrer på sosiale medier […]

2019-03-08T18:48:54+00:00 mars 8th, 2019|

Tove Høyer – Norges første kvinnelige flygeleder

(Foto: Bergens Tidene)

Sertifisert som flygeleder ved Flesland kontrolltårn 7. desember 1964.

Tove Høyer var født 3.mai 1931. Etter krigen tok hun utdannelse som telegrafist og jobbet i den norske handelsflåten frem til 3. november 1960, da hun begynte som flygelederassistent i Luftfartsverket. Hun jobbet noen år på Vestlandet, før hun flyttet […]

2019-03-07T20:59:18+00:00 mars 8th, 2019|

Flygelederforeningen kritisk til Avinor AS sine vurderinger knyttet til valg av leverandør av flysikringstjenester på Vigra og Kjevik

Flygelederforeningen har sendt vedlagte notat til relevante mottakere. Notatet omhandler en rekke bekymringer, kommentarer og spørsmål vi har i anledning konkurranseutsettingen av flysikringstjenester på de respektive enhetene.

Flysikringstjeneste er en kritisk samfunnstjeneste både med tanke på samferdsel på generelt grunnlag såvel som relatert til totalforsvaret som bør håndteres deretter.

Se også […]

2019-03-07T20:16:20+00:00 mars 7th, 2019|

Statusgjennomgang livsfasetiltak

I februar samlet Avinor Flysikring et utvalg representanter fra NFFs styre og ressurspersoner i egen stab til et møte for å gjøre opp status for de pågående
livsfasetiltakene.

De fleste tiltakene er ennå ikke avsluttet, og en del andre tiltak som har relevans til livsfasetiltakene har pågått over tid, så det er […]

2019-02-28T08:13:55+00:00 februar 28th, 2019|