Styret i Flygelederforeningen vil med dette be om at alle medlemmene er beviste på hva man publiserer på sosiale media og på «nettet». Både selskapet vi arbeider i og enkeltmedlemmer opplever stadig forsøk på kontakt fra «fremmede makter» og fremmede personer samt misbruk av bilder lagt ut på private profiler på sosiale media.

Som flygeledere besitter vi informasjon og kompetanse som kan være av interesse for personer og stater som ikke skal ha tilgang til informasjonen vi besitter. Å være kilde til at informasjon har blitt delt – som ikke skal deles – kan få konsekvenser for de respektive sine sikkerhetsklareringer. Dette selv om det ikke foreligger et overlegg knyttet til delingen av informasjonen.

Flygelederforeningen vil råde alle medlemmer til å avstå fra å publisere bilder tatt på arbeidsplassen eller av områder og gjenstander som tilhører Avinor, Avinor Flysikring eller Forsvaret. Arbeidsgiver publiserer som vi alle vet, og ser, til tider både bilder og annen informasjon – og det er viktig å da være klar over at dette gjøres i kontrollerte former og med virksomheten som avsender – og som ansvarlig kilde.

Ta forholdsregler – være bevisst – vær ansvarlig – er du i tvil er du ikke i tvil – del mindre heller enn mer!