Som tidligere informert om stevnet Flygelederforeningen arbeidsgiver og Spekter for arbeidsretten med bakgrunn i en tvist knyttet til forvaltningen av en særavtale i tariffavtaleverket. I dag, den 10. desember 2018, kom dommen i arbeidsretten. NFF fikk ikke medhold i sin sak.

Flygelederforeningen tar dette resultatet til etterretning. Resultatet er rettskraftig og kan ikke ankes. Det er klart at vi er skuffet. Vi må nå gå gjennom våre tariffavtaler med et kritisk blikk for å se om det er avtaler vi må si opp og/eller eventuelt reforhandle slik at vi ikke havner i samme tvistesituasjon ved en senere anledning. Vi håper vi i tiden fremover klarer å forvalte avtaleverket på en bedre måte sammen med arbeidsgiver, sier foreningens leder Robert Gjønnes.

Advokatfirmaet Grette AS v/ senioradvokat Thorkil Aschehoug førte saken for Flygelederforeningen i Arbeidsretten. – Vi er skuffet over dommen og hadde tro på et annet utfall, sier Aschehoug.

Dommen i sin helhet kan lastes ned her:

AR-2018-28 – SAK 8-2018 – ANONYMISERT