Den 2. januar 2020 trer EU-forordning 2017/373 i kraft. Innen denne datoen må alle leverandører av flysikringstjenester rette seg etter kravene definert i dette rammeverket.

Forordningen omhandler et rammeverk knyttet til rusmisbruk, stress, tretthet (fatigue) og skiftplanlegging. Utfordringene knyttet til denne implementeringen er betydelige for mange i Europa, men i Norge har vi allerede kommet langt på alle områdene målt mot alle andre. 

At vi allerede har kommet et godt stykke på vei i Norge og i Avinor Flysikring (FS AS) kan dokumenteres gjennom blant annet følgende eksempler:

  • allerede i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2014 fikk Flygelederforeningen tariffestet gjennomføringen av Livsfaseprosjektet
  • prosjektet tok blant annet for seg punktene fatigue og skiftplanlegging – der helsetesting og fatigue var to hovedpunkter
  • det jobbes kontinuerlig med – og er fokus på – skiftplanlegging gjennom helsefokusert turnus
  • sentrale tillitsvalgte fra Flygelederforeningen har sammen med deltagere fra administrasjonen i FS AS deltatt på kurs i (Fatigue Risk Management Systems)FRMS i Luxemburg i regi av Eurocontrol
  • det er etablert et FRMS-system i selskapet
  • selskapet har allerede godt etablert og forankret policy for håndtering av rus og annen avhengighet gjennom blant annet AKAN
  • vi omfattes av ny lov om pliktmessig avhold som trer i kraft 1.1.2019

De fleste norske flygeledere har hørt om stress, men den nye forordningen krever implementering av blant annet opplæring om stressforebygging og prosedyrer for håndtering av kritisk stress. Dette er områder hvor Flygelederforeningen allerede gjennom flere år har arbeidet sammen med arbeidsgiver for å finne gode løsninger for norske flygeledere.

Det er svært positivt å kunne oppsummere med at vi i Norge er godt på vei med å nå målene for 2. januar 2020, men arbeidet må fortsette og formaliseres gjennom 2019 for at vi skal komme endelig i mål.

Mer informasjon for de som vil vite mer:

EASA Easy Access Rules for 2017/373

IFATCA manual EU IR 373 2017