(Foto: Bergens Tidene)

Sertifisert som flygeleder ved Flesland kontrolltårn 7. desember 1964.

Tove Høyer var født 3.mai 1931. Etter krigen tok hun utdannelse som telegrafist og jobbet i den norske handelsflåten frem til 3. november 1960, da hun begynte som flygelederassistent i Luftfartsverket. Hun jobbet noen år på Vestlandet, før hun flyttet hjem til Østlandet og fikk jobb som flygeleder på Notam-kontoret på Fornebu. Hun avsluttet sin flygelederkarriere i tårnet på Gardermoen der hun jobbet fra tidlig 80-tallet frem til hun døde i 1991.

Selv om vi var tidlig ute i Norge, så gikk det hele 17 år før vi fikk vår andre kvinnelige flygeleder. Aina Øen Blindheim sjekket ut ved Gardemoen kontrolltårn våren 1981.

Av 590 medlemmer i Flygelederforeningen er det i dag 122 kvinnelige medlemmer. Vi har kommet langt siden 1964, men den store jobben med å få flere kvinner som flygeledere startet ordentlig først på 80-tallet. Nå nærmer vi oss en kvinneandel på 25% og antallet kvinnelige søkere til flygelederyrket er i dag høyere enn noen gang tidligere. Dette er noe som er svært positivt og er en utvikling som er svært gledelig.