I februar samlet Avinor Flysikring et utvalg representanter fra NFFs styre og ressurspersoner i egen stab til et møte for å gjøre opp status for de pågående
livsfasetiltakene.

De fleste tiltakene er ennå ikke avsluttet, og en del andre tiltak som har relevans til livsfasetiltakene har pågått over tid, så det er for tidlig å konkludere særlig konkret om
hvilken effekt livsfasetiltakene har hatt. Likevel kan statistikk gi grunnlag for å si at man aner en god trend både når det gjelder overtidsbelastning, helsestatus, sykefravær osv.

I nær fremtid vil andre runde av helsetesten (Overskuddstesten) gjennomføres, fatiguerapportering tas inn i IFS, veiledning om helsefokusert turnus utgis og informasjon
om karriereveier for flygeledere publiseres.