I forbindelse med at NFFs leder Robert Gjønnes, nestleder Olav Aadal og kasserer Tom-Snorre Skaret var på privat ferietur i Florida denne uken, prioriterte de å møte kolleger ved Orlando Tracon. Den mye omtalte «shutdown» var agenda i møtet.

– NFF gir sin fulle støtte til våre kolleger i USA som opplever at flysikkerhet blir «politifisert». Å ikke ha fullt fokus på sikkerhet innen luftfart, og la andre politiske saker få prioritet på bekostning av flysikkerheten er fullstendig uakseptabelt, sier NFFs leder Robert Gjønnes.

Sikkerheten først! Alltid!

NATCA supports NATCA
Flight Safety is not politics!

The President of NATCA Norway together with the Vise President and Treasurer visits colleagues in Florida to show them the support they deserve. NATCA Norway sponsored dinner and strong support to colleagues from Orlando Tracon.

Brothers and sisters in arms! Standing strong together!