Styret i Flygelederforeningen minne om at alle medlemmene må være bevisste på hva man publiserer på sosiale media og på «nettet». Vi har tidligere oppfordret våre medlemmer til å ikke dele informasjon på sosiale medier, men vi vil presisere at man også burde tenke gjennom hvordan man opptrer på sosiale medier på generell basis.

Flygelederforeningen vil råde alle medlemmer til å være svært bevisste og kritiske til hva vi kommenterer av nyhetsartikler og andre saker, samt hvordan vi ordlegger oss i ytringer på nettet og i sosiale medier. Ytringsfriheten står sterkt her i landet – og det er vi glade for. Likevel oppfordrer vi til en generell bevisstgjøring rundt dette tema for å være proaktive slik at vi gjør det vi kan for å unngå eventuelle konsekvenser som kan komme som følge av opinionens reaksjoner.

Alltid bedre føre var heller enn etter snar.

Ta forholdsregler – vær bevisst – vær ansvarlig – er du i tvil er du ikke i tvil – del og kommenter mindre heller enn mer!