Valgkomiteens innstilling ble i sin helhet vedtatt under årsmøtet. Avbildet er alle som ble valgt under årsmøtet. Disse vervene var på valg:

 • Leder, Robert Gjønnes
 • Sekretær, Bendik Heggelund
 • 1. styremedlem, Sverre Ivar Elsbak
 • 2. styremdlem, Carl Henrik Rød Haugen
 • 2. varamedlem, Thomas Kolbenstein
 • Webmaster, Jens Petter Kåven
 • Valgkomiteen, Mette Aulie

Alle utenom webmaster ønsket å stille til gjenvalg. Etter årsmøtet avtrer Webmaster Jens Petter Kåven og Mette Aulie fra Valgkomiteen og blir erstattet av hhv. Per Lunder (Gardermoen) og Nicholas Lorvik (Oslo Kontrollsentral).

Per Lunder er supervisor ved Gardermoen Tårn. Per er en 40 år gammel Finnskoging med 3 barn, første gang sertifisert på Kjevik i 2005.

Nicholas Lorvik jobber som supervisor på Oslo TMA. Nicholas er en 44 år gammel familiefar som ble sertifisert ved Oslo Kontrollsentral i 1998.

Det nye styret fra og med 1. april 2019 ser slik ut:

 • Robert Gjønnes, Leder
 • Olav Aadal, 1. nestleder
 • Anders Forseth, 2. nestleder og leder Faglig Utvalg
 • Tom-Snorre Skaret, Kasserer
 • Bendik Heggelund, Sekretær
 • Sverre Ivar Elsbak, 1. styremedlem
 • Carl Henrik Rød Haugen, 2. styremdlem
 • Grete Ovnerud, 1. varamedlem
 • Thomas Kolbeinsen, 2. varamedlem og nestleder Faglig Utvalg
 • Per Lunder, Webmaster
 • Curt Bjørnar Junge, Valgkomité
 • Ketil Bakke, Valgkomité
 • Nicholas Lorvik, Valgkomité