Flygeleder og verneplikt, hva gjelder her?

Avinor Flysikring er en «Samfunnskritisk Virksomhet» (SKV). Det betyr at definerte yrker i bedriften er eller kan være fritatt fra tjeneste i Forsvaret. Se Forsvarets egne sider om fritaksordninga.

KUT oppdaterer årlig Forsvaret formelt ihht at vi er en SKV bedrift. Denne oppdateringen gjør det kjent for Forsvarets systemer at vedkommende er flygeleder og således skal komme innunder reglene for en SKV bedrift.

Forsvaret har anledning til å overstyre fritak, basert på for eksempel militær utdanning (befal, spesialsoldat mm). I så fall gjennomføres et møte mellom arbeidsgiver og Vernepliktsverket.

Dersom du ønsker å delta på innkalt HV- eller Sivilforsvarsøvelse, må det avklares med leder om fraværet kan gjennomføres. Her ser man på blant annet merbelastning på øvrige ansatte. Kvalitetshåndbok og personal inneholder vilkår for slikt fravær. I de fleste tilfeller beholdes alle lønnsbetingelser.

I Avinor Flysikring er Harald Neset kontaktperson for alle saker som omhandler fritak eller kommunikasjon med Forsvaret og Vernepliktsverket.