Saerco har sendt informasjon til våre medlemmer og kolleger ved Vigra og Kjevik kontrolltårn.


Notatet gir noen viktige avklaringer som er innenfor de rammene NFF har antydet tidligere. Notatet omtaler blant annet og transisjonspolicy, lønns- og pensjonsforhold og skiftplanlegging.

NFF vil ivareta berørte medlemmer i de kommende prosessene på best mulige måte.