Den 29-30.januar avholdt Luftfartstlisynet sin årlige konferanse i Bodø. Faglig utvalg deltok i år med Anja Bergstad Engvik og Robin Aarhuus som fikk høre foredrag fra blant annet luftfartsdirektøren, SAS, Norwegian og Norsk Flygerforbund. Temaene spant fra cyber security, via klima og fremtiden til human factors og utfordringer med anbudskonkurranser.