Marthe og Øyvind deltok på vegne av FU på et dagsseminar om Just Culture, arrangert av Flyoperativt Forum. Temaet har blitt høyaktuelt i etterkant av forliset med «Helge Ingstad» og deltagere fra blant annet Widerøe, Forsvaret, SHK presenterte sine syn på Just culture. Les rapporten her.