I går startet årets utgave av Flyoperativt Forum (FoF), som ble startet helt tilbake i 1987. Norsk Flygelederforening har gjennom Faglig Utvalg (FU) vært representert på en lang rekke av disse, men i år blir det uten foreningens faglige organ.  

I februar varslet Avinor Flysikring at de hadde endret sitt syn på hva bestemmelsene i hovedavtalen regulerer av tjenestefri for tillitsvalgte og ansatte (§§52 og 26). FUs medlemmer ville derfor ikke få innvilget tjenestefri for å delta på luftfartsmessen Airspace World som tidligere. Denne beskjeden kom kun en drøy måned før avreise til Genève, der fly og hotell allerede var booket.  

Etter lange diskusjoner med ledelsen i virksomheten fikk FU-medlemmene innvilget to dager (mot normalt tre dager), med en tydelig beskjed om at man for fremtiden ikke ville få innvilget permisjon for fremtidige messer eller andre faglige delegasjoner.  

 «Faglig Utvalg har i en årrekke fått innvilget tjenestefri jamfør hovedavtalens § 52 for å delta på forgjengeren, World ATM Congress, så denne kuvendingen kom veldig overraskende på oss» sier leder i Faglig Utvalg Thomas Kolbeinsen.  

 Flygelederforeningen hadde et håp om at dialog med arbeidsgiver ville løse utfordringene. Dette har ikke lykkes og AFAS har indikert at Flygelederforeningen og FU ikke vil få innvilget tjenestefri som tidligere, for verken FoF, Luftfartskonferansen, Airspace World eller andre faglige delegasjoner.  

 Flygelederforening ser seg dermed nødt til å løfte uenigheten inn for tvisteforhandlinger med  arbeidsgiverforeningen Spekter. Vi mener teksten i Hovedavtalen er meget tydelig: tillitsvalgte og ansatte «ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn». (vår utheving) 

 

 «Det var dessverre ikke nok tid og mulighet til å gjøre andre tilpassinger for å likevel få sendt FU-medlemmer til årets Flyoperativt Forum og dermed er en flere tiår lang tradisjon for FU brutt, noe som er veldig beklagelig. Det samme har også arrangørene av FoF uttrykt ovenfor foreningen» sier Thomas. 

Tillitsvalgte bruker betydelig med egen fritid på fagforeningsarbeid – i tillegg til at det er hjemlet fritak fra jobb for en del aktiviteter i hovedavtalen. «Vi mener at arbeidsgiver ikke forvalter hovedavtalen etter intensjonen», avslutter FUs leder.