Air Traffic Controllers Association of Greece (EEEKE) går til streik og krever en rekke tiltak. Først og fremst handler det om bedre bemanning, men det er også andre forhold som må bedres.
En flygeleder døde i kontrolltårnet ved Thessaloniki internasjonale lufthavn da han var på vakt – trolig av hjerteinfarkt.

Først og fremst er det tragisk og veldig trist at en kollega har gått bort på jobb. Vi kondolerer til familien og alle våre kolleger og venner i Hellas.

Dere kan lese hele saken, og Robert sine betraktninger og sammenligning med våre forhold i Norge, i denne saken:

https://www.locomotetravelnews.no/flygelederstreikihellas

 

Saken er oppdatert etter at gresk rett stoppet streiken.

Robert Gjønnes:
I Norge er det full støtte blant alle parter i arbeidslivet om at de kollektive rettighetene, deriblant streikeretten, kan utøves fritt. Dette er en helt vital del av den norske arbeidslivsmodellen, og den er fullt ut støttet av norges regjeringer gjennom all tid. I 2012 forsøkte EU å få gjennom en forordning (Mini II-forordningen) som var en forordning som sa noe om forholdet mellom de økonomiske frihetene og de grunnleggende kollektive rettighetene, blant annet retten til å streike. Daværende statsråd Bjurstrøm var på Norges vegne krystallklar i sin tilbakemelding i den anledning – Norge ønsker å beskytte streikeretten.

Jeg har ikke detaljert kjennskap til hvordan dette med arbeidskamp og streik er regulert i det greske lovverket eller i rettssystemet der nede, så det er vanskelig å kommentere konkret på dette.

Når det er sagt, så er streikeretten godt forankret i internasjonale lovgivning. Dette ble bekreftet og ytterligere forankret på ILO-konferansen i Geneve i 2014. Følgende ble blant annet uttalt av Sharan Burrow, ITUC General Secretary:

“Employers have been holding the ILO system to ransom, trying to discard more than 50 years of international law by removing the guarantee of one of the most fundamental human rights. ILO standards are increasingly important as benchmarks in international trade and investment agreements as well as guidelines for responsible business, and ultra-conservative employer groups want to remove any real meaning from them. The ITUC and its member organisations are determined to see this challenge off and ensure that workers everywhere cannot simply be forced to keep working when their bosses refuse to ensure fair pay and dignity and safety at work.”

Et slik scenario ville ikke utspilt seg i Norge ettersom vi har gode, ryddige og godt forankrede spilleregler for hvordan partene skal opptre i arbeidslivet. Demokratiske prinsipper samt ryggede forhold og relasjoner er et viktig fundament i et hvert land og i en hver virksomhets-struktur.