Vi har nå gjennomført vår årsmøtesamling fra 12. til 15. mars på Thon Hotel Ålesund. De aller fleste ankom med fly, så av praktiske årsaker startet vi samlingen tirsdag 12. mars etter lunsj. Første dag gikk med til arbeid rundt arbeidsplaner, aml, overenskomster, og noen caser fra virkeligheten. Dette arbeidet ble gjort i plenum og i grupper. Vi fikk veldig mange gode diskusjoner, og vi lærte vel alle noe vi ikke visste fra før, blant annet om våre kollektive avtaleverk og arbeidstidsbestemmelser.

Onsdag var dagen for gjennomføring av selve årsmøtet. Odd Inge Løtveit ble av årsmøtet valgt til dirigent, og Bendik ble valgt som referent. Vi gratulerer de i styret som fikk gjenvalg, og gratulerer Camilla Aune med å ha blitt valgt til 1. varamedlem, og til Frank Lyngtun som nyeste medlem av valgkomiteen. Protokollen i sein helhet kan leses bak pålogging i dokumentutforskeren på medlemssidene. 

Torsdag startet dagen med diskusjoner om tariff, arbeidsvilkår, og det forestående hovedoppgjøret. Dette er et tema våre medlemmer og tillitsvalgte har et stort engasjement rundt, og styret setter veldig pris på alle innspill. Dersom noen medlemmer har innspill til lønnsopgjøret kan de sendes til Robert. 

Vi fortsatte med faglig påfyll fra FU. De foreleste blant annet om RT, FAS, NetSO og andre temaer som skapte gode diskusjoner i forsamlingen. Presentasjonene er sendt ut på mail til de tillitsvalgte.

På slutten av torsdagen fikk vi besøk av Halvor Haukerud og Bjørge Verbaan fra motarbeider.no. De hadde et veldig interessant foredrag om samarbeid og motarbeid og andre ting. Underholdende og interessant.

 

Det siste vi gjorde før årsmøtemiddagen sto for tur var at Vidar Pedersen og Lisa Borhaug Hansen fra AON fikk avklart en del rundt pensjon. Dette er en veldig tung materie, men de gjorde en strålende jobb med å gjøre oss alle litt mer opplyst, og at flere av oss nå har et bedre forhold til vår egen pensjon. Hvis det er noen medlemmer som lurer på noe, kan dere enten høre med lokal tillitsvalgt, eller involvere styret.

 

Vi avsluttet samlingen med årsmøtemiddag der Halvor loser oss trygt gjennom middagen som kveldens toastmaster. Vi hadde også med oss noen pensjonister som var i Ålesund-området. Dette var veldig koselig som alltid!

 

Vi takker alle som deltok på samlingen for gode diskusjoner under de forskjellige seansene både i konferanserommet og «på gangen». Vi ønsker også å gi en ekstra takk til Thon Hotel Ålesund for en fantastisk oppvartning og gjestfrihet gjennom hele oppholdet. Neste år blir årsmøtesamlingen gjennomført på vestlandet et sted. Vi kommer tilbake senere med all informasjon dere trenger.