Camilla Haugseth Aune har nå gjennomført sitt første styremøte. Møtet ble litt oppstykket da deler av første dag gikk til at forhandlingsutvalget hadde sonderingsmøte med Avinor Flysikring på Skøyen, FU-ledelsen hadde fagmøte med Morten Skogø, mens resten av styret satt igjen i møterommet. Her fikk hun satt opp det digitale (teams, mail osv), og kommet litt i gang.

Hva er førsteinntrykket? Var det som forventet?

«Førsteinntrykket er bra!» sier Camilla. «Mange gode diskusjoner, mye inntrykk og masse å sette seg inn i fremover, noe som også var forventet.»

Hva tror du blir din rolle i styret? Hvilke deler av styrets arbeid vil du involvere deg mest i?

Camilla fortsetter: «Det er vanskelig å si hva rollen min blir etter ett møte. Sonderer vel terrenget litt med tanke hva man skal involvere seg i, og eventuelt hva styret ønsker»