About bendik

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far bendik has created 31 blog entries.

Mellomoppgjøret 2021 – hva kan vi vente oss?

Mellomoppgjøret 2021 i Avinor Flysikring starter, for Flygelederforeningens del, opp i morgen tirsdag 20. april. Vi skal forhandle lønnsregulering for 2. avtaleår jamfør overenskomstens del B, og forventningen er at vi skal snakke penger og ikke tekst. Men bør vi egentlig diskutere penger denne gangen…?

[…]

2021-04-19T15:43:45+02:00april 19th, 2021|

Vaktovertakelse eller påtroppingstid – hva gjelder egentlig?

Vaktovertakelse eller påtroppingstid har vært en het potet på mange enheter, etter at en forkorting av påtroppingstiden har blitt vedtatt som et ledd i «Lønnsomt Avinor»-programmet. NFF sentralt har hatt mange og lange diskusjoner med arbeidsgiver om denne problemstillingen, og f.o.m. 18. januar er det følgende som gjelder:

2021-01-19T15:37:08+01:00januar 19th, 2021|

Informasjon om Remote Towers (RT) og Fremtidig ATM System (FAS)

De to store faglige prosjektene Avinor Flysikring arbeider med om dagen har også relativt stor interesse hos norske flygeledere. Kort status, og Flygelederforeningens holdninger til de ulike prosjektene, følger under:

RT
Flygelederforeningen har som en del av Lønnsomt Flysikring blitt gjort kjent med at Avinor AS har tatt initiativ til å løse […]

2020-10-13T14:58:07+02:00oktober 13th, 2020|

Hovedoppgjøret 2020 i mål!

Det utsatte hovedoppgjøret 2020 er nå formelt i havn. Relativt langt på overtid, men likevel etter et nesten oppsiktsvekkende greit forhandlingsløp. Flygelederforeningen vil benytte anledningen til å takke arbeidsgiver for åpne og ryddige forhandlinger, vilje til konstruktive løsninger og god stemning i forhandlingsrommet.

Oppkjøringen til årets hovedoppgjør var åpenbart sterkt korona-preget, […]

2020-09-18T12:17:26+02:00september 18th, 2020|

Digitalt sammenslått årsmøte og høstsamling i 2020.

Styret i Flygelederforeningen har i dag vedtatt å avvikle høstsamlingen 2020 som en digital samling. Basert på anbefalinger fra arbeidsgiver, samt egne vurderinger, har vi landet på at dette vil være måten å gjennomføre en viktig demokratisk arena og nødvendig treffpunkt for de tillitsvalgte på. Det er jo bare SÅ […]

2020-09-11T13:45:32+02:00september 11th, 2020|

Opp til 52 uker permittering – et gode eller et onde?

Flygelederforeningen har nylig i en formell drøfting om temaet støttet arbeidsgivers forslag om å utvide en potensiell permitteringsperiode opp til 52 uker, i tråd med regjeringens nye regler i arbeidslivet. I ledermøtet i Avinor Flysikring ble det den 31. august ble det derfor besluttet forlengelse/utvidelse av permitteringer.

I tillegg ble det […]

2020-09-08T14:21:42+02:00september 8th, 2020|

Styret følger opp ansiennitetsbegrepet juridisk

Styret i Norsk Flygelederforening har i dag bestemt seg for å gjennomføre en juridisk oppfølging av de utfordringer vi den senere tiden har erfart knyttet til beregning av ansiennitet. I første omgang vil det gå en formell henvendelse mot Spekter for å få avklart hvilke spilleregler som skal være styrende […]

2020-06-10T00:37:26+02:00juni 10th, 2020|

Økt medlemskontingent fra mai måned

Som de mest årvåkne av medlemmene våre har oppdaget har inntrekket for medlemskontingenten i Flygelederforeningen blitt økt på lønnsslippen for mai måned. Dette er ikke en feil. Styret har besluttet å øke medlemskontingenten til 1,0% fra mai, for å legge til rette for en «kontantstøtteordning» for permitterte medlemmer av foreningen. 

[…]

2020-05-19T20:15:53+02:00mai 19th, 2020|
Go to Top