Styret i Flygelederforeningen har i dag vedtatt å avvikle høstsamlingen 2020 som en digital samling. Basert på anbefalinger fra arbeidsgiver, samt egne vurderinger, har vi landet på at dette vil være måten å gjennomføre en viktig demokratisk arena og nødvendig treffpunkt for de tillitsvalgte på. Det er jo bare SÅ 2020.

Tidligere har vi informert om at det pandemiutsatte årsmøtet vårt, som egentlig skulle vært avholdt i Harstad i mars, skulle avvikles i forbindelse med høstsamlingen. Nå har det altså i tillegg blitt nødt til å bli avviklet digitalt. Årsmøtet er jo som kjent vår fagforenings øverste besluttende organ, så å la være å arrangere dette i 2020 var fremsto aldri som et reelt alternativ. Nå blir det altså årsmøte onsdag 14. oktober, og den digitale deltakelsen kan skje hjemmefra, fra møterom på jobben, eller der det ellers måtte passe de tillitsvalgte å koble seg på.

Høstsamlingen ellers gjennomføres etter plan. Vi har vurdert det til at dette er en så viktig arena for erfaringsutveksling enhetene i mellom, samt mellom styret og de lokale tillitsvalgte, at vi ønsker egentlig å kjøre denne så fullskala som mulig, der den eneste forskjellen fra tidligere år egentlig bare er at interaksjonen skjer over internettet. Det definitivt viktige sosiale aspektet ved slike samlinger blir dog vanskeligere å simulere digitalt, men der får vi bare rett og slett komme sterkere tilbake når tiden igjen blir moden for slikt. Pandemier er seig materie, men de kan vel ikke vare evig…

De tillitsvalgte har mottatt egen e-post fra Flygelederforeningen med litt mer praktisk informasjon om deltakelsen på høstsamling og årsmøte. Vi gleder oss, og denne gangen på en helt ny måte, til å møtes igjen!