Loading...
Front2024-04-14T04:19:20+02:00

Medlemskap i Flygelederforeningen

Formål

Foreningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Medlemskap

Som medlem kan opptas flygeledere og andre med nær tilknytning til lufttrafikktjenesten, slik styret måtte bestemme.

Hvem kan bli medlem?

Teksten over er utdrag fra foreningens vedtekter. I praksis betyr det at flygeledere i Norge, samt flygelederelever rekruttert i Norge kan være medlemmer av flygelederforeningen.

Hvorfor bli medlem i Norsk Flygelederforening?

Som medlem er du etter sertifisering automatisk kollektivt forsikret gjennom de forsikringer NFF har for sine medlemmer. Som elev kan du frivillig bli medlem av forsikringen mot «Kritisk sykdom». Disse forsikringene kommer i tillegg til de forsikringene du har gjennom å være ansatt i Avinor.

Vi har blant Norges beste kollektive bankavtale med Danske Bank.

Vi mener det i alle sammenhenger er en styrke å ha en fagforening i ryggen. Skulle et medlem oppleve utfordringer i hverdagen – også utenfor jobb – har vi juridisk rådgiver som kan benyttes. I tillegg kan vi bistå med andre ressurser også i spesielle tilfeller. Dette kan være en avgjørelse der en føler seg «urettferdig» og feil behandlet. Det er mye bedre å ha en sterk forening i ryggen i en sånn sak heller enn å stå alene.

Alle medlemmer kan alltid og når som helst ta kontakt med NFF sentralt for å lufte eventuelle spørsmål man måtte ha om alle tema – profesjonelle så vel som sosiale. Vår leder er her for alle medlemmene, også for en liten samtale om det er det som skal til.

NFF er en sterk organisasjon som har gjennomslagskraft på flere platformer – også utenfor Avinor og SAERCO.

Hvordan bli medlem?

Fyll ut registreringsskjema.

Dialog er viktig for oss. Vi vil gjerne komme i kontakt med alle som måtte lure på hvem vi er, hva vi står for og hva vi kan tilby hverandre.

Robert Gjønnes, Leder

Skriv til oss

    Norsk Flygelederforening

    Norsk Flygelederforening er både en faglig forening som vil inspirere til utvikling av flygelederfaget, men er også en fagforening i tariffsammenheng. Norsk Flygelederforening ønsker å være en pålitelig og tydelig aktør overfor både arbeidsgiver og egne medlemmer. Norsk Flygelederforening fungerer også som egen hovedsammenslutning.

    Så og si alle norske flygeledere er organisert i Norsk Flygelederforening. Denne posisjonen sikrer stor påvirkningskraft som igjen skaper trygghet for medlemmene og visshet om at de blir godt ivaretatt.

    I internasjonale sammenhenger brukes forkortelsen NATCA om Norwegian Air Traffic Controllers Association. Denne forkortelsen brukes også i epostadresser og foreningens nettsted. Internasjonalt samarbeid er viktig for utviklingen av foreningen og flygelederfaget.

    Gå til toppen