June Grashof

2. styremedlem

June ble valgt som 2. styremedlem under NFF’s digitale årsmøte i 2021. Hun hadde da vært lokal varatillitsvalgt ved Bodø TWR/APP siden 2017.

June kommer fra Tananger i Sola kommune, og gjennomførte sin flygelederutdannelse ved Universitetet i North Dakota i perioden 2011-2013.
Hun ble sertifisert flygeleder ved Tromsø TWR/APP i 2013.
Deretter har hun jobbet ved Ørland TWR/APP etterfulgt av Bodø TWR/APP, før hun i 2023 fikk stilling ved Sola TWR/APP.

June er med i styrets forhandlingsutvalg, vararepresentant i AMU og er nylig blitt ansattrepresentant for styret i Avinor Flysikring.