I nær fremtid vil alle motta brev i posten fra arbeidsgiver med de respektive individuelle beregninger i forbindelse med ny pensjonsordning.

Aon – som er selskapets pensjonsrådgiver – vil reise til alle lokasjoner og holde informasjonsmøter samt individuelle samtaler. På lik linje med arbeidsgiver oppfordrer Flygelederforeningen alle ansatte til å delta på disse – også de som skal over på ny ordning (tvungen overgang). Det er mye å lære gjennom en samtale med Aon sine rådgivere – som forøvrig er meget profesjonelle og godt skolerte i faget.

Etter at du har meldt deg på informasjonsmøte vil du få tilsendt lenke for påmelding til individuell samtale.

Første informasjonsmøte (4. februar) vil bli streamet. Dette vil legges på pensjonsportalen på hjemmesiden til Avinor.

I påmeldingen til informasjonsmøte kan dere velge mellom lokasjon eller streaming.

Det vil være en representant fra arbeidsgiver samt fra Aon på alle lokasjoner.

Du finner mye informasjon om pensjonsordningene i pensjonsportalen. Benytt dere av denne – og skulle det være spørsmål kan dere alltid ta kontakt med Flygelederforeningens leder Robert Gjønnes. Han stiller seg til rådighet og vil svare etter beste evne på de spørsmål dere eventuelt ikke får besvart gjennom arbeidsgiver og arbeidsgivers rådgivere.