NFF har meget god hjelp i Hilde Nordstoga som er vår faste pensjonsrådgiver. Hilde er til daglig jurist og fagsjef i pensjon hos konsulentselskapet Gabler, Steenberg & Plathe AS.

Det har vært gode prosesser mot arbeidsgiver og AoN hva gjelder de respektive utredningene knyttet til pensjon. NFF erfarer at det har vært gjort et svært godt og detaljert arbeid knyttet til utredninger av alternative modeller som blant annet «hybridmodellen», hvor det helt klart har kommet frem at eksempelvis denne modellen overhode ikke er fordelaktig for noen ansatte i selskapet – ei heller selskapet selv.

NFF er – som sagt tidligere – positiv til en overgang til innskuddsbasert pensjonsordning – om ordningen rigges riktig. Det er uttalt fra arbeidsgiver at ansatte ikke skal tape på en overgang til en ny ordning, særalderspensjon skal finansieres over driftsbudsjettene, samt at ekstradekninger som vi har i SPK skal videreføres som de er i dag.

NFF følger pensjonsarbeidet fortløpende og holder medlemmene løpende orientert om den videre prosess.