Torsdag 29. november samlet Norsk Flygelederforening sine lokaltillitsvalgte til pensjonskonferanse for å orientere om den nye pensjonsordningen i Avinor. De 23 fremmøtte lokaltillitsvalgte representerte 21 av foreningens lokalavdelinger, og engasjementet viste at pensjon er et tema som opptar Flygelederforeningens medlemmer.

Gjennom dagen orienterte foreningens leder om innholdet i den nye pensjonsordningen som skal gjelde for alle flygeledere i Avinor og Avinor Flysikring fra 1. januar 2019, og de lokaltillitsvalgte fikk god anledning til å stille spørsmål og få avklarende svar slik at de skal være godt rustet til å informere videre til sine medlemmer lokalt.

Flygelederforeningen vil fortsette å bistå alle medlemmer – både direkte og via de lokaltillitsvalgte – i spørsmål om pensjon. Samtidig er det viktig å være klar over at arbeidsgiver er ansvarlig for å både informere og veilede sine ansatte i denne prosessen. I forbindelse med overgangen skal alle ansatte få personlig rådgivning av representanter fra AON (eksternt rådgivningsfirma), og arbeidsgiver lokalt skal legge til rette for at denne rådgivningen gjennomføres.

De lokaltillitsvalgte bes om å ta initiativ lokalt for å bidra til en god gjennomføring av rådgivningen.