Nå som pensjon for NFFs medlemmer endelig har fått sine første konkrete avklaringer, er det kanskje på tide å dykke litt dypere ned i materien, slik at man kan begynne å forstå denne kompliserte saken noe bedre.

NFF satser derfor på å avholde en pensjonskonferanse for tillitsvalgte på Gardermoen i uke 48. Nøyaktig tid og sted er ikke avklart ennå, men dette kan anses som et første varsel. Vi satser på å stille godt forberedt, og at vi faktisk har en del informasjoner som er mer konkrete enn det vi har fått avklart per nå.

Konferansen er planlagt som et dagsmøte, inkludert lunsj. Mer info kommer etter hvert!