Faglig Utvalg har svart ut høringen Luffartstilsynet har hatt ute på utkast til «Felleseuropeiske regler for droner i åpen og spesifikk kategori» som vi skrev om før sommeren.

Utkastet til regler inneholder en del forhold Faglig Utvalg har valg å påpeke, herunder aldersgrense, krav til «geo fencing» så vel som forslag til uhensiktsmessig ansvarsforhold når det gjelder etablering av prosedyrer for koordinering av UAS aktiviteter.

Norsk Flygelederforening har også benyttet anledningen til å spille inn ansvarsforhold knyttet til atskillelse. Medlemmene oppfordres til å ta en kikk på svaret.

Høringssvar Felleseuropeiske regler for droner i åpen og i spesifikk kategori