Luftfartstilsynet har sendt ut på høring «Utkast til felles europeiske regler for droner i åpen og i spesifikk kategori».

Faglig Utvalg vil i løpet av sommeren arbeide gjennom høringsutkastet og identifisere hvilke praktiske konsekvenser denne foreslåtte endringen vil ha for våre medlemmer (hvis noen) og komme med eventuelle tilbakemeldinger til Luftfartstilsynet.

Hvis man har interesse av å lese utkastet ligger dette tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider: https://luftfartstilsynet.no/horinger/2017/horingsnotat—utkast-til-felleseuropeiske-regler-for-droner-i-apen-og-i-spesifikk-kategori/

Faglig Utvalg tar gjerne imot kommentarer til innholdet i høringen. Kommentarer kan rettes til leder i Faglig utvalg på anders@natca.no