I år markerer IFATCA 100 år med flykontrolltjeneste. Selv om en nøyaktig dato er vanskelig å fastslå, vet vi at 1922 var et sentralt år for sivil luftfart.

De internasjonalt avtalte reglene, utarbeidet i 1919 av Commission Internationale de Navigation Aérienne(CINA), ble ratifisert av 10 land i 1922.

I april 1922 skjedde den første kollisjonen i luften mellom to kommersielle flyselskaper, over Normandie i Frankrike. Ulykken førte til at Storbritannia, Frankrike, Belgia og Nederland implementerte retningslinjer for å holde fly adskilt. Dette dannet grunnlaget for flygekontrolltjenesten slik vi kjenner den i dag.

Storbritannia sitt flygeledersertifikat nummer 1 ble utstedt i 1922 til Jimmy Jeffs, og de første franske flygelederne ble rekruttert på omtrent samme tid.

Hundreårsmarkeringen blir en feiring av flygeledere, støttepersonell og ingeniører over hele verden. IFATCA ønsker å vise frem historien fra start frem til dit vi har kommet i dag, og vil også sette fokus på hva IFATCA skal stå for i fremtiden. Mangfold, rettferdighet og inkludering innen luftfarten står høyt på agendaen under IFATCA sin hundreårsmarkering.

IFATCA vil markere 100-årsjubileumet på sine regionale møter i oktober 2022. I Europa blir regionalt møte avholdt i Brüssel, Belgia 18 – 20. oktober. I tillegg vil IFATCA være til stede på store arrangementer som World ATM Congress 2022 i Madrid og Paris Air Show på Le Bourget i juni 2023.

En minnebok som dekker hele historien til lufttrafikktjenesten er under produksjon og vil bli utgitt i oktober 2022. Som en kuriositet kan vi nevne at noen land planlegger å utstede minnefrimerker i anledning 100 år med ATC.

Siden januar 2022 har IFATCA sett tilbake på viktige begivenheter de siste 100 årene på nettstedet sitt https://atc100years.org/ og på sosiale medier, det legges til en ny historie hver uke.