Faglig utvalg deltok den 6 og 7 mars på World ATM Congress ved IFEMA kongressenter i Madrid. Dette er en konferanse som er arrangert av CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation), men konferansen har også en messe del med en stor utstillingshall. I denne hallen har de aller fleste store og små aktørene på leverandørsiden utstillinger som viser hva de produserer, og løsninger de kan levere. Faglig Utvalg kunne konstantere at fjorårets trend med fokus på fjernstyrte tårn og droner i aller høyeste grad fortsatt er gjeldene. Avinor Flysikring var representert gjennom Ninox samarbeidet med Kongsberg ADA med sin løsning for fjernstyrte tårn. Det var også i år stor interesse for løsningen, og i år var opptak fra Røst vist på demonstratoren som var utstilt.

Kongressen bydde også i år på mange interessante fordedrag og workshops. Faglig Utvalgt dekket tilbudet så bredt som mulig, og en fyldig rapport fra kongressen vil distribueres i løpet av våren.