Norsk Flygelederforening sa i dag opp midlertidig særavtale om unntak fra lov- og avtaleverk vedrørende arbeidstid. Virkningen for oppsigelsen er fra og med 12.5.2020.

Den midlertidige særavtalen ble inngått den 15.3.2020 for å legge til rette for en sikker og stabil drift. Arbeidsgiver indikerer klart gjennom sin holdning og sine planer i det videre at man nå ikke har behov for den fleksibilitet som ligger i særavtalen. Vi opplever også på tilbakemeldinger fra flere enheter i blant annet FO TWR at særavtalen utnyttes ut over den fleksibilitet som er tiltenkt. Av den grunn er det ikke slik vi ser det grunnlag for å ha denne særavtalen lengre.

Har dere noen spørsmål kan dere når som helst kontakte NFFs leder Robert Gjønnes.