NFFs forhandlingsutvalg har forhandlet med arbeidsgiver siden 16.4.2018. Det har vært et ryddig og tilfredsstillende klima i forhandlingene partene mellom. På tross av dette har ikke partene klart å komme til enighet innen fristen i dag 27.4.2018.
Dette medfører at det vil bli bedt om bistand som er neste steg i den formelle prosessen i et hovedoppgjør når man ikke kommer til enighet «lokalt». Bistandsforhandlingene vil bli gjennomført en gang i den nærmeste fremtid – tidspunktet er ikke klart ennå.
NFFs styre vil holde dere løpende orientert om den videre prosessen.