Hovedoppgjøret 2018 står for tur. At det er et hovedoppgjør betyr at det skal føres forhandlinger både i forhold til tekstlige endringer i overenskomsten og om lønn.

NFF ser frem til å gjennomføre ryddige, konstruktive og gode forhandlinger med arbeidsgiver og Spekter.

Planen slik den ser ut per i dag er som følger:
10.4 Innledende sentrale forhandlinger
16.4 Innledende forhandlinger med arbeidsgiver

NFFs styre vil komme med informasjon fortløpende vedrørende utviklingen av betydning i forhandlingene.