Det nærmer seg tiden for hovedtariffoppgjøret 2022, og Flygelederforeningens forhandlingsutvalg har allerede startet jobben med henvendelser både mot NHO/SAERCO og Spekter/Avinor for revisjon av de respektive overenskomstene.

Per nå er det litt uklart når selve oppgjørene starter. I Spekter-området kan det se ut som at 19.april er sannsynlig startdato. I NHO-området venter vi fortsatt på svar knyttet til oppstart, til tross for flere henvendelser med forespørsel om oppstartstidspunkt.

Det alle på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden venter spent på den nærmeste tiden, er hvordan frontfaget ender opp i år. Samt hvilket grunnlag og hvilke prognoser Teknisk beregningsutvalg (TBU) kommer med for inntektsoppgjørene 2022.

Vi vil holde våre medlemmer fortløpende oppdatert og orientert om utviklingen både mot NHO og Spekter.