Vår egen Sverre Ivar Elsbak har vært leder for Task Forcen siden den ble grunnlagt i 2019. Dens navn var da Equality, Diversity and Ethics, men etter en navneendring høsten 2021 heter den nå Equity, Diversity and Inclusion Task Force (EDITF).

Du husker kanskje førstnevnte Task Force-navn fra fjorårets markering av den internasjonale kvinnedagen, «Choose to Challenge», men hva er det som er tanken og drivkraften bak dette ellers noe ukjente EDITF? Vi har fått lederen selv, Sverre Ivar i tale på temaet.

Du takket ja til å ledervervet i EDITF, den gang EDETF, hvorfor var dette noe du ønsket å bruke tid og energi på?

For meg handler det om å gjøre noe viktig, større og mer for kollegaer over hele verden. Vi jobber for grunnleggende menneskerettigheter som mange av oss tar for gitt, men som mange fremdeles kjemper for på egenhånd rundt om i verden. IFATCA ønsker seg mest mulig mangfold og inkludering innad i sin egen organisasjon, fordi forskning viser at organisasjoner som respekterer og verdsetter mangfold tiltrekker seg dyktige folk og samarbeider bedre med andre.

Hva vil du si er målsetningen til Task Forcen?

For IFATCA betyr likeverd at folk blir gitt de samme mulighetene, samme lønn og at mennesker blir satt pris på for sine forskjeller. Mangfold er ikke begrenset til kjønn, men innbefatter også bakgrunn, religion, etnisitet, seksuell legning, alder og fysiske begrensninger.

EDITF jobber for å sette søkelyset på disse verdiene innad i IFATCA. Vi ønsker å være synlige slik at både styret i IFATCA og alle medlemsorganisasjonene ser hva vi jobber for. Når vi har fokus på likeverd, mangfold og inkludering, er håpet vårt at også medlemsorganisasjonene og enkeltmedlemmer går i seg selv og spør seg: Hvordan har vi det hos oss? Kan vi bli bedre på noe?

Vi ønsker absolutt ikke en «vakthund-posisjon», men heller å kunne omtale de utfordringene vi har på generell basis og bidra med hjelp til positiv endring der det trengs og ønskes.

Visjoner ser jo ofte bra ut på papiret, hvordan har disse blitt omsatt til praksis de siste tre årene?

Det har vært veldig inspirerende å se mottagelsen og tilbakemeldingene vi har fått. Koronaepidemien har selvfølgelig satt sine begrensninger for internasjonale møter, men det har vært stor interesse rundt jobben vi gjør. Høsten 2019 deltok jeg blant annet på IFATCA´s Africa and Middle East Regional Meeting i Tunis, der jeg presenterte EDITF og tematikken vi jobber med. Det ble veldig godt tatt imot, og vi mottok invitasjoner til å komme på besøk til flere av medlemslandene i etterkant.

I januar 2021 tok vi initiativ til å jobbe på tvers av bransjer, med blant annet IFALPA (International Federation of Air Line Pilots Association), noe som resulterte i et samarbeid rundt kvinnedagen 2021 og «Choose to challenge». Også det politiske miljøet i Norge har lagt merke til det vi jobber med. Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide og kultur- og likestillingsminister Abid Rajas ble begge to med på vår markering av den internasjonale kvinnedagen i 2021. Samarbeid på tvers av bransjer og organisasjoner er en tydelig anerkjennelse av at det vi jobber for, er viktig for flere enn flygeledere.

Hva var bakgrunnen for navneendringen som kom i høst?

Fordi mange internasjonale organisasjoner har fokus på equity, diversity and inclusion, mener jeg det er viktig at IFATCA bruker samme terminologi. Likeverd, mangfold og inkludering er også noe alle forstår hva er, selv om mange slet litt med overgangen fra Equality til Equity. Jeg har fått utallige spørsmål om vi har begynt med aksje- eller hedgefond, men forklaringen er heldigvis enkel. Å behandle alle likt er ikke det samme som rettferdig behandling. Vi har alle ulike forutsetninger og må derfor møtes der vi har behov for det. Equity er å anerkjenne og tilrettelegge for ulike forutsetninger for å skape rettferdighet.

Link til artikkel av Sverre Ivar og Nicola Nì Riada i The Controller:

Pages from 2021_03_HQ