De opprinnelige oppsatte datoene for Høstsamlingen 2022 har dessverre vist seg å kollidere med European Regional Meeting 2022. 

Etter konferering innad i styret, og forøvrig med et medgjørlig vertshotell, innebærer dette at Høstsamlingen 2022 blir forskjøvet.

Nytt tidspunkt for Høstsamlingen 2022 er som følger:

Oppstart mandag 24.oktober, klokken 13:00, avsluttes onsdag 26.oktober, klokken 13:00. Kalender på natca.no er oppdatert i henhold.

Vi skal være på Sommero Hotel ved Solli plass i Oslo, som åpner dørene for første gang i september 2022. Vi gleder oss!