Sittende hovedverneombud, Gunnar Olsen Skårn, tiltrer som sjefsflygeleder ved Gardermoen TWR 31.januar. Den siste måneden har det derfor foregått en prosess for å finne en ny egnet kandidat til dette viktige vervet.

Det er Norsk Flygelederforening, som den største foreningen i Avinor Flysikring AS, som utpeker hovedverneombud (HVO) i selskapet, og denne uken ble arbeidsgiver meddelt at vi utpeker Anders Staalnacke til nytt HVO.

Anders jobber som flygeleder ved Alta TWR/APP. Han er også verneombud på enheten og deltar for tiden i prosjektet «Vårt Arbeidsmiljø» i FO Tårn. I tillegg til å ha erfaring fra diverse stillinger og verv lokalt, har han også fungert som driftssjef på Evenes lufthavn. Vi er meget fornøyd med at Anders har takket ja til dette vervet, han er interessert, kvalifisert og veldig klar for å bidra med sin innsats. Velkommen som nytt hovedverneombud, Anders!

Frode Bøe fortsetter, etter eget ønske, i vervet som vara-HVO.

Vi ønsker videre å takke Gunnar for innsatsen som hovedverneombud de siste to årene. Vi setter stor pris på at han har bidratt med sin dyktighet, høye arbeidskapasitet og velkjente omgjengelighet. Lykke til i ny jobb!